هشتمین جلسه سرمایه گذاری گروه نیک اندیشان ویسا در رستوران دارچین

هفتمين جلسه همنشينى گروه سرمايه گذارى نيك انديش ويسا در رستوران نارگل سمنان

هفتمین جلسه‌ی هم‌نشینی سرمایه‌گذاران گروه ويسا

گفتگو با موضوع ارز دیجیتال با ارائه‌ی ‌ کاوه یزدی فرد مدیر  نوآوری شهری شهرداری تهران در هفتمین جلسه‌ی هم‌نشینی سرمایه‌گذاران گروه ويسا

ويسا حامی رویدادهای استارتاپی حوزه‌ی صنعت در استان سمنان

حضور ويسا در اولین نشست پیش‌رویداد این رویدادها (۱۵ شهریور)

اولین جلسه‌ی سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاران نیک اندیش ويسا در اتاق_بازرگانی سمنان

 

اولین جلسه‌ی سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاران نیک اندیش ويسا در اتاق بازرگانی سمنان..